Mau King, the best Mau Mau card game Android online Srpsko-hrvatski.com, translates Croatian and Serbian.

Klub Mau Mau

Ova stranica sadrži detaljna pravila igre "Mau Mau", kartaške igre koju još zovu i Osmica, Makao, Mao, Sedmica i razna druga imena. Postoje i brojne varijante i lokalna pravila, i zapravo može da zavisi od dogovora igrača, ali ovde predstavljamo "najzvaničnija" pravila igre.

Pravila kartaške igre Mau Mau

Mau King, the best Mau Mau card game Android online
Mau Mau game cutting explained

0. Sečenje

Pre nego što igra počne, osoba s leve strane deliocu seče. Ako preseče jaku kartu (vidi jake karte dole), mogu je uzeti sebi (ako žele!). Onda ako je i sledeća karta takođe jaka, mogu uzeti i nju. Mogu se uzeti do tri jake karte ako se preseku. Ako je četvrta karta takođe jaka, špil se mora ponovo mešati i sečenje ponoviti.

Mau Mau game start explained

1. Početak igre

Igra počinje tako što se svakom igraču podeli po šest karti, jedna karta iz špile stavi na sto otvorena, a ostatak špila ostavi na sto kao gomila s koje će se vući karte. Prvi igra igrač s desne strane igrača koji je delio, a zatim u krug za njim jedan po jedan igrač. Prvi koji se oslobodi svih karata je pobednik.

Mau Mau game matching cards explained

2. Poklapanje karti

Karta se može odigrati samo ako se poklapa s kartom na stolu. Na slici, dok je Šestica Tref na stolu, i Desetka Tref se može odigrati (poklapa se po znaku), i Šestica Karo (poklapa se po broju). Žandar je džoker, tj. može se odigrati na bilo koju kartu, bez obzira na znak i broj, osim na drugog žandara.

Mau Mau game drawing cards explained

3. Uzmi sa gomile

Kad nemate kartu kojom možete odigrati, uzimate JEDNU kartu sa gomile. Potom možete ili odigrati, ili reći "Dalje", da bi igrao sledeći igrač. Obratite pažnju da ne morate dokazivati drugim igračima da niste imali odgovarajuću kartu, tako da je dozvoljeno vući kartu s gomile čak i ako imate čime odigrati, možda jer se nadate da ćete dobiti dobru kartu.

Mau Mau game announcing the last card explained

4. Najavi poslednju kartu

Nije dozvoljeno odigrati pretposlednju kartu bez obaveštavanja drugih igrača. Ostali moraju znati da Vam je ostala samo jedna karta. Prema tome, dok igrate svoju pretposlednju kartu, morate reći "Zadnja karta", ili "Mau", ili "Poslednja", šta god će ostali igrači razumeti. Imate vremena da kažete "Zadnja" sve dok sledeći igrač ne odigra potez. Ako to ne učinite, obavezni ste uzeti 2 kaznene karte sa gomile.

Mau Mau game Jack explained

Žandar - menja znak

Žandar je bez sumnje najjača karta u Mau Mau. Radi kao džoker, u smislu da se može odigrati na bilo koji znak i broj - ali nije dozvoljeno igrati žandara na žandara! Kad bacite žandara, očekuje se da kažete koji znak odsad važi. Primer: na slici, igrač baca žandara na desetku tref, iako se ne poklapaju ni brojem ni znakom. Taj igrač potom određuje da će odsad važiti Karo kao znak, tako da sledeći igrač može igrati peticu karo.

Ako vam je žandar poslednja karta, morate to posebno najaviti, tako što ćete reći "Mau Mau" (nije dovoljno samo kazati "zadnja"). Ovo je važno jer ako pobedite sa žandarom, i negativni i pozitivni rezultati se dupliraju. Zapravo, možete pobediti i sa više žandara odjednom -- rezultati se tada utrostručuju, učetvorostručuju itd.

Mau Mau game Ace explained

Kec - ponavlja potez

Nakon igranja keca, igrač mora odigrati još jedan potez. Mogu odigrati neku drugu kartu koja se poklapa s tim kecom, ili vući sa gomile. Ako odigraju još jednog keca, opet moraju ponoviti potez.

Prema tome, ne može se pobediti sa kecom kao zadnjom kartom -- ako je to poslednja karta, morate igrati ponovo, što znači morate vući kartu s gomile. Zato nemojte ostavljati keca za poslednju kartu.

Mau Mau game Seven explained

Sedam- 2 kaznene karte

Igranje sedmice je šamar sledećem igraču - moraće vući 2 karte s gomile. Međutim, ako i taj igrač ima sedmicu, player also has a Seven, they can play it instead of drawing, and the player after them must draw 4 instead. It can continue as long as each next player has a Seven, and 2 is added to the number every time. Example: On the picture above, the player on the left side will have to draw 4 cards.

Mau Mau game Two of Clubs explained

Dvojka tref - Mala dvojka

Dvojka tref je kao Sedmica, ali mnogo gora. Daje sledećem igraču 4 karte da vuče, i ne može se odbiti na sledećeg igrača kao u slučaju sedmica. U nekim verzijama pravila, 4 karte idu prethodnom igraču, ali sve zavisi od prethodnog dogovora.

Mau Mau game Eight explained

Osmica - preskače igrača

Osmica preskače sledećeg igrača. U igri sa dva igrača, ovo je isto kao da se odigra Kec. Međutim, bez obzira na broj igrača, dozvoljeno je završiti igru osmicom, za razliku od keca, s kojim nije dozvoljeno.

Mau Mau game Queen explained

Dama menja smer

Pozdravite Kraljicu naše igre -- igranje Dame menja smer igranja među igračima. Smer ostaje dok se ponovo ne promeni drugom Damom ili partija ne završi. Svaki novi krug počinje s podrazumevanim smerom -- na desno od delioca.

Mau Mau game Mau Mau double victory explained

Pobeda sa žandarom

Pobeda sa žandarom, ili Mau Mau pobeda, jeste kad se pobedi sa jednim ili više žandara. Primer na slici: igrač baca kartu koja odgovara karti na stolu, i kaže "Mau Mau". Drugi igrači sad znaju da su vam samo žandari ostali. Pokušaće da vas spreče da pobedite tako što će vam odigrati žandara (jer ne možete igrati žandara na žandara), ili neku drugu jaku kartu.

Sistem bodova

U Mau Mau, kad se igra završi, rezultat se izračunava za svakog igrača sabiranjem svih karti u rukama, tj. njihovih vrednosti. Rezultat se računa kao zbir vrednosti svih karti u rukama tog igrača, a vrednosti karti su date u donjoj tabeli:

Karta Vrednost
Kec 10
2-9 Broj na karti
Žandar 20
Dama i Kralj 10

Pobednik, kome nije ostalo nikakvih karti u rukama, dobija negativan rezultat, podrazumevano -10.

Kad se rezultat izračuna za svakog igrača, a bila je "Mau Mau" pobeda (s jednim ili više žandara), rezultat se množi sa brojem žandara plus jedan. Na primer, ako je to bila pobeda s jednim žandarom, pobednik dobija -20, a ostalim igračima rezultat se množi sa 2. Ako je bilo 2 žandara, sve se množi sa 3 itd.

Zatim se rezultati dodaju na ukupan zbir koji se prati kroz partije. Kad neko dosegne 101, ispada. Ako se svi slože da se igra duža igra, ispadanje može biti na 201, 301, 501 ili 701.

Igrajte Mau Mau online

Jedina multiplejer verzija koja radi po svim gore-opisanim pravilima je Mau King, dostupna za Android. Samo zahteva Fejsbuk nalog, ili možete igrati anonimno:

Mau King game room Mau King game title

Igra toliko popularna kao Mau Mau očigledno je dostupna u desetine različitih verzija. Dovoljno je da potražite "Mau Mau" na svom omiljenom tržištu igara, kao App Store ili Google Play, i dobićete desetine rezultata.

Mau Mau Online logo Mau Mau Online
Crazy 8s - Mau Mau logo Crazy 8s - Mau Mau
Mau King logo Mau King
Mau Mau - card game logo Mau Mau - card game
Crazy 8 Online logo Crazy 8 Online
Crazy Eights free logo Crazy Eights free
Mau mau! logo Mau mau!
Mau Mau logo Mau Mau

Select a language: